Kim jesteśmy

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze "IGNIS" (ignis – w języku łacińskim oznacza ogień, płomień) działa od 1994 roku. Zostało powołane, aby nieść pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie jej potrzebującej (w tym z niepełnosprawnością) a także by przeciwdziałać negatywnym skutkom dokonujących się zmian systemu społeczno-gospodarczego często powodujących, że w różnych środowiskach występują zjawiska, które dotychczas nie miały miejsca.

Nasze cele

Działalność Stowarzyszenia spotyka się z uznaniem zarówno agend rządowych, samorządowych, Kościoła i wielu instytucji i osób. Stowarzyszenie stara się, aby działalność, która jest adresowana do najbardziej potrzebujących nie gasła, ale stale się rozwijała.

ROZTACZANIE OPIEKI

Nad młodzieżą i dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi, fizycznymi i umysłowymi.

OPIEKA

Nad młodzieżą i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, wymagających resocjalizacji lub z rodzin patologicznych.

PROWADZENIE

Ochronek, schronisk oraz innych placówek edukacyjno-opiekuńczych.

UDZIELANIE POMOCY

W zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

KRZEWIENIE IDEI

Pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

POMOC

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

FINANSOWANIE

Działalności charytatywno - opiekuńczej zgodnej z celami stowarzyszenia i określonymi uchwałami zarządu.

ORGANIZOWANIE

Wypoczynków letnih dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Najnowsze wpisy

To jest trzeci wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Czytaj więcej
To jest drugi wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Czytaj więcej
To jest pierwszy wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Czytaj więcej

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.

Dag Hammarskjold

Skontaktuj się z nami

Siedziba:
Charytatywne Stowarzyszenie
Opiekuńczo—Wychowawcze „Ignis”
Barwałd Średni 136, 34-124 Klecza Górna

Konto bankowe:
Citibank Handlowy SA O/Bielsko-Biała – 16 1030 1654 0000 0000 5037 0201


ul. 11 Listopada 86, 43-300 Bielsko-Biała
biuro@stowarzyszenieignis.org
571 237 252

Napisz

Poznaj nas bliżej i zobacz nasze zdjęcia!