Kim jesteśmy

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze "IGNIS" (ignis – w języku łacińskim oznacza ogień, płomień) działa od 1994 roku. Zostało powołane, aby nieść pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie jej potrzebującej (w tym z niepełnosprawnością) a także by przeciwdziałać negatywnym skutkom dokonujących się zmian systemu społeczno-gospodarczego często powodujących, że w różnych środowiskach występują zjawiska, które dotychczas nie miały miejsca.

Nasze cele

Działalność Stowarzyszenia spotyka się z uznaniem zarówno agend rządowych, samorządowych, Kościoła i wielu instytucji i osób. Stowarzyszenie stara się, aby działalność, która jest adresowana do najbardziej potrzebujących nie gasła, ale stale się rozwijała.

ROZTACZANIE OPIEKI

Nad młodzieżą i dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi, fizycznymi i umysłowymi.

OPIEKA

Nad młodzieżą i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, wymagających resocjalizacji lub z rodzin patologicznych.

PROWADZENIE

Ochronek, schronisk oraz innych placówek edukacyjno-opiekuńczych.

UDZIELANIE POMOCY

W zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

KRZEWIENIE IDEI

Pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

POMOC

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

FINANSOWANIE

Działalności charytatywno - opiekuńczej zgodnej z celami stowarzyszenia i określonymi uchwałami zarządu.

ORGANIZOWANIE

Wypoczynków letnih dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Najnowsze wpisy

Kolonia dzieci i młodzieży z Mołdawii

Kolonie w Pogórzu w Polsce 1-14 sierpnia 2019 r.   Dzięki zaproszeniu Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego  „Ignis” i samego ks. Ignacego Czadera nasza grupa w okresie od 01.08.2019 r. do 14.08.2019 […]

Czytaj więcej

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.

Dag Hammarskjold

Skontaktuj się z nami

Siedziba:
Charytatywne Stowarzyszenie
Opiekuńczo—Wychowawcze „Ignis”
Barwałd Średni 136, 34-124 Klecza Górna

Konto bankowe:
Citibank Handlowy SA O/Bielsko-Biała – 16 1030 1654 0000 0000 5037 0201


ul. 11 Listopada 86, 43-300 Bielsko-Biała
biuro@stowarzyszenieignis.org
571 237 252

Napisz

Poznaj nas bliżej i zobacz nasze zdjęcia!