Świetlica

Świetlica Socjoterapeutyczna „IGNIS” przy ul. 11-go Listopada 86 w Bielsku-Białej jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo – Wychowawcze „Ignis” we współpracy z UM Bielsko – Biała.

Ze świetlicy w obecnym roku szkolnym korzysta około 40 dzieci, które objęte są wszechstronną pomocą psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, socjoterapeutyczną. Nasi podopieczni biorą udział w różnego rodzaju zajęciach. W swojej ofercie mamy miedzy innymi bajkoterapię, zajęcia artystyczne, plastyczne, ceramiczne, komputerowe, sportowe, kulinarne, socjoterapeutyczne oraz kompensacyjno – wyrównawcze. Mają one na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształtowanie ich wyobraźni oraz inwencji twórczej, samodzielności i konsekwencji w działaniu. Uczą się również wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowalny a także doskonalą swoją sprawność manualną i rozwijają sferę sensoryczną. Zajęcia te są dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Oprócz bogatej oferty zajęciowej nasi podopieczni na co dzień mogą korzystać z pomocy w nauce oraz z dożywiania.

W ciągu roku szkolnego organizujemy imprezy okolicznościowe (m.in. Wigilię, Jasełka, Zabawę karnawałową, Śniadanie wielkanocne, Dzień Dziecka). Realizujemy także  autorskie programy „I ty możesz zostać”, „Z ekologią na co dzień”, „Mali globroterzy”, „Kuchnia od podszewki” i „Księgę rekordów”. Dla uatrakcyjnienia naszych zajęć wspólnie wychodzimy na basen, kręgielnię, salę zabaw i ściankę wspinaczkową.

Dużym wsparciem naszej działalności jest pomoc naszych wolontariuszy – którym serdecznie dziękujemy.

Poznaj nas bliżej i zobacz nasze zdjęcia!