Historia

Pod patronatem Stowarzyszenia działał:

 1. Od 1994 roku całoroczny ośrodek charytatywny w Barwałdzie Średnim.
 2. Ośrodek wakacyjny w Jaworzu Nałężu .
 3. Klub dla osób niepełnosprawnych w Katowicach i Bielsku-Białej.
 4. Od 1995 do końca 2001 roku w Błoniu pod patronatem Stowarzyszenia działała świetlica środowiskowa “O uśmiech dziecka” dla ok. 40 dzieci z rodzin biednych i patologicznych (w 1998 r. świetlica ta otrzymała wyróżnienie Wojewody Warszawskiego). Na koniec 2001 r. prowadzenie świetlicy zostało przekazane lokalnemu PCPR.
 5. W latach 1995-1998 Stowarzyszenie prowadziło mini ośrodek usamodzielnienia życiowego dla młodzieży pozbawionej należytej opieki rodzicielskiej umożliwiając kontynuację nauki i jej usamodzielnienie się. Z pomocy ośrodka skorzystało 11 osób. W 1995 r. Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie Ministra PiPS.
 6. Co roku Stowarzyszenie niosło pomoc dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, dotkniętej fizycznymi i umysłowymi wadami rozwojowymi, a także skutkami złej sytuacji materialnej w rodzinach, między innymi również poprzez organizowanie kolonii i zimowisk. Od 1994 roku tylko w czasie każdych wakacji Stowarzyszenie organizowało dwutygodniowe turnusy dla ponad 400 dzieci i osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi a nawet Rosji.
 7. W styczniu 1999 r Stowarzyszenie otwarło przy ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej świetlicę środowiskową, która gromadziła ponad 70 dzieci skierowanych do niej głównie przez pedagogów szkolnych. W prowadzeniu świetlicy Stowarzyszenie ściśle współpracowało z Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.
 8. W latach 2001-2002 współpracując z Wydziałem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej prowadziło klub dla młodzieży.
 9. Stowarzyszenie jest współtwórcą “Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności”, którego głównymi celami są: przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszaru niedożywienia. Bank organizował i organizuje / m.in.. organizując dwa razy w roku zbiórki żywności w hipermarketach a przede wszystkim poprzez stałe pozyskiwanie żywności od producentów i handlowców/ pomoc żywnościową różnego rodzaju organizacjom, wspólnotom i grupom zajmującym się udzielaniem pomocy osobom ubogim z terenu Województwa Śląskiego.
 10. W Katowicach i Bielsku-Białej Stowarzyszenie patronowało klubom osób niepełnosprawnych, organizując dla nich systematyczne cotygodniowe spotkania. Ze spotkań korzystało ponad 30 osób niepełnosprawnych. Dla nich również zorganizowane były zimowiska i turnusy wakacyjne.
 11. Stowarzyszenie udzielało również doraźnej pomocy materialnej osobom i rodzinom np. na zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, ubrań, żywności, wyprawek szkolnych, zapłaty za energię elektryczną, gaz- w zależności od rozeznanych potrzeb. Z okazji wspomnienia Św. Mikołaja i świąt przygotowywanych i rozdzielanych było wśród dzieci ok. 250 paczek

Poznaj nas bliżej i zobacz nasze zdjęcia!